Wynagrodzenia – średnia vs mediana [PowerBI]

W 2022 r. GUS opublikował dużą analizę dotyczącą poziomu oraz struktury wynagrodzenia brutto w Polsce za październik 2020 r. Za pomocą interaktywnych wykresów w PowerBI przedstawiam wynagrodzenie brutto w podziale na krotność wynagrodzenia, staż pracy w latach, decyle w tym medianę, płeć oraz główne grupy zawodowe.

2 komentarze

Kredyt hipoteczny – wakacje kredytowe [PowerBI]

Wszystko wskazuje na to, że wakacje kredytowe zorganizowane przez rząd wejdą efektywnie w życie od 1 sierpnia 2022 r. Skorzystam z wakacji kredytowych i zamierzam przeznaczyć uzyskane oszczędności na przedpłatę kredytu. Dzięki tej operacji potencjalnie zaoszczędzę od 28 tys. PLN do nawet 61,5 tys. PLN. Pokazuję, jak to policzyć wykorzystując udostępniony kalkulator w PowerBI.

0 Komentarzy

Kredyt hipoteczny – kalkulator [PowerBI]

Narodowy Bank Polski po raz kolejny podniósł stopę referencyjną do poziomu 6,0%. Efektem będzie wzrost oprocentowania kredytów hipotecznych opartych na zmiennej stopie WIBOR. W związku z powyższym udostępniam kalkulator kredytu hipotecznego w PowerBI, który pozwala na łatwe symulacje wielu przypadków.

0 Komentarzy

Inflacja – ceny żywności Lidl [PowerBI]

Inflację często oceniamy na podstawie usług i produktów, które sami kupujemy. Produktem, który wszyscy bez wyjątku muszą kupić jest żywność. Porównałem ceny poszczególnych produktów żywnościowych kupowanych w sklepie Lidl na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. Wyniki zestawiłem na interaktywnym wykresie w PowerBI.

0 Komentarzy